جواب کاوشگری صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی می دانید که وقتی چند جسم را از یک بلندی رها می کنیم پس از مدتی به زمین می رسند اما برخی زودتر و برخی دیرتر به زمین می رسند به نظر گروهی از دانش آموزان هر چه سطح جسم بیشتر باشد دیرتر به زمین می رسد درباره این مسئله تحقیقی طراحی و اجرا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

علی : هر چه سطح جسم بیشتر باشد دیرتر به زمین می رسد.

ملیکا : چیز های نازک دیر تر به زمین میرسند و چیز های سنگین زود تر میرسند.