جواب فعالیت صفحه ۹۸ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم به نظر شما هنگام وقوع زلزله در مدرسه چه خطرهایی دانش آموزان را تهدید می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سقوط اشیای سنگین مانند کتابخانه، کمد و قابل پرتاب شدن چراغ های آویز، تابلوها و وسایل آزمایشگاه.