جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله خوش گذرانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد چه سرانجامی در انتظار او می بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانند پادشاهان قدیم ، پس از یک سال باید به جزیزه ای منتقل می شد که هیچ اثری از رفاه و آسایش در آن وجود نداشت و باید به سختی روزگار می گذراند.