جواب فعالیت صفحه ۴۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم در زمان گذشته گرم کردن خانه پخت و پز و حمل و نقل چه تفاوت هایی با امروز داشته است و آیا آنها نیز از این همه وسایل خانگی برقی استفاده می کردند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : در زمان گذشته برای وسایل حمل و نقل از دوچرخه یا ماشین ها استفاده می کردند برای پخت و پز از پیکنیک و… و برای گرم کردن خانه از کرسی ها ی مادربزرگ و پدربزرگ استفاده می کردند.

نویسنده : از هیزم با کرسی هم استفاده میکردندواز منقل هم برا ی استفاده ی بهتر از کرسی استفاده می کردند.

عاطفه : در زمان گذشته برای درست کردن چایی از سماور استفاده میکردند.

عارفه : اول از کرسی برای که چهارپایه بزرگی از چوب بود که در زیر این منقلی قرار می دادند و لحاف بعد از منقل از چاله کرسی استفاده می کردند .

مهدیس : قبلا از کرسی برای گرم کردن استفاده می کردند ولی امروزه از شئفاژ و بخاری استفاده می کنیم

نویسنده : در زمان های گذشته ماشین نبوده. پس،از دوچرخه، کالسکه یا از اُ لاق استفاده می کردند .