جواب درک مطلب صفحه ۸۱ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم چرا پدر محمود او را به استاد نقاشی سپرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون متوجه شده بود پسرش علاقه زیادی به نقاشی دارد. همچنین از توانایی و استعداد وی نیز در بین سایر بچه ها باخبر شده بود.