جواب پرسش صفحه ۳۵ کتاب کار و فناوری پایه نهم سازوکار حرکتی استفاده شده در پروژه ساخت حلزون چیست چند مثال از کاربرد های آن نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ساز و کار حرکتی استفاده شده در پروژه ساخت حلزون عبارت است از سازو کار حرکت بادامک با این سازو کار می توان حرکت رفت و برگشتی ایجاد نمود این سازو کار در وسایل زیر نیز به کار می رود . چرخ خیاطی – حرکت سوپاپ های خودرو – اسباب بازی و غیره.