انشا کودکانه صفحه ۸۳ کتاب نگارش فارسی سوم درباره درمورد با موضوع پرچم ایران سه رنگ دارد بچگانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

پرچم ایران سه رنگ دارد را کامل کنید نگارش سوم

پرچم ایران سه رنگ دارد که سبزی آن نشانه سرسبزی و طراوت کشور ما میباشد سفیدی آن نشان صلح و دوستی در کشور ماست و سرخی آن یادآور خون پاک و بی ریای شهدای عزیز کشور ماست. پرچم ایران هنگامی که بر افراشته میشود احساس غرور و شور و شعف در ما ایجاد میشود و ما را سربلند میسازد. هنگامی که پرچم ایران را میبینیم به احترام آن بر می خیزیم و آن را با غرور سرشار از بوسه میکنیم.