جواب پرسش صفحه ۴۸ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم پس از رها کردن توپ با اینکه هوا به سرعت از اطراف توپ می گذرد چرا توپ نمی افتد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.