جواب درک مطلب صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی چرا کدو پس از شنیدن سن چنار به او خندید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون کدو پس از دویست روز توانسته بود از نظر قدّی از چنار برتر شود.