جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم موارد دیگری از اقدامات پس از وقوع زمین لرزه را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. به فضای باز و به دور از ساختمان ها و تیر برق ، پل ها ، سر درب مغازه ها و . بروید و همان جا بمانید.
2. از محل های خطر ناک و ساختمان هایی که تخریب شده اند فاصله بگیرید. برای کنجکاوی و دیدن مکان های ویران شده نزدیک آن نرویم.
3. سیم های برق را که روی زمین یا دیوار افتاده اند لمس نکنید.
4. خیابان را برای رفت و آمد نیروهای امدادی باز نگه دارید.