جواب پیشنهاد صفحه ۱۵۲ کتاب دین و زندگی پایه دهم رعایت پوشش اسلامی توسط زن در هر یک از موارد زیر چه ثمراتی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

3) با دوستان خود مشورت کنید و ببینید که رعایت پوشش اسلامی توسط زن در
هریک از موارد زیر چه ثمراتی دارد.
1- برای زن :
2- برای مرد :
3- برای خانواده :
4- برای جامعه :

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- برای زنان : حضور در اجتماع – فعالیت موثر و مفید بدون زیان – آرامش روانی – حفظ عفت و آبروی زن – مصونیت برای زنان – عزتمندی و .
2- برای مرد :آرامش روانی و وقار و احترام – علاقه به ازدواج – عزتمندی – کاهش میل جنسی و .
3- برای خانواده :پویای خانواده – جلوگیری از هوسرانی – بهداشت روانی خانواده – انسجام خانواده – عدم از هم گسیختگی و .
4- برای جامعه : سلامت اخلاقی جامعه – پویایی جامعه – جلوگیری از هوسرانی – بهداشت روانی جامعه – حفظ نیروی کار در جامعه – حفظ ارزش های انسانی – تامین و تضمین سلامت و پاکی افراد جامعه و.