جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چگونه می توان پیامبر اکرم (ص) را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با عمل به دستورات ایشان و پیروی کردن از راهنمایی های آن حضرت ، می توانیم ایشان را سرمشق کامل زندگی قرار دهیم.

مریم :‌به توصیه های او گوش دهیم ایشان وکار های خوبشان را الگو قرار دهیم وهمیشه سعی کنیم به آنها عمل کنیم.