جواب با خانواده صفحه ۷۷ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی چرا پیامبر دوست خوب را نعمت معرفی کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون دوست خوب باعث می شود تا انسان پیشرفت کند و به کارهای خوب عادت کند و درنتیجه باعث بهشتی شدن و عاقبت به خیری انسان می شود.

مهنا مرادی : چون دوست خوب باعث می‌شود که اخلاق ما بهتر شود و بد رفتاری نکنیم باعث می شود درس ما بهتر شود خلاصه دوست خوب یک نعمت است چون در آینده به ما کمک های بسیاری می‌کند‌ ممنون دوست خوب ومهربان.

نویسنده : اگر دوست ما آدم خوبی باشد اخلاق خوب آن دوست بر ما ورود می کند و اگر دوست ما آدم بدی باشد اخلاق بد آن دوست به ما ورود می کند.

نویسنده : دوست خوب نعمت است ،زیرا نقش مهمی در سر نوشت انسان دارد و باعث پیشرفت،موفقیت و خوشبختی انسان در زندگی می شود.

ندا : چون ممکن است ما کارهای بدی انجام دهیم و خدا را نشناسیم ولی یک دوست خوب باعث میشود که ما خدا را بشناسیم و کار های بسیار خوبی انجام دهیم و همیشه در این دنیا و در دنیا ی آخرت عاقبت بخیر باشیم.