جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم دو مورد از آثار و پیامدهای بی توجهی به حجاب را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بدحجابی خطرات و مشکلاتی را برای شخصی بدحجاب، خانواده او و همچنین تمام جاسمه به وجود سی آورد از جمله:.
1) عدم امنیت و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط مردان هوس بار است.
2) کم ارزش شدن زن در جامعه است زیرا زنی که خودش را پیش چشم همگان عرضه می کند ارزش خود را از دست می دهد و احترامی برای خودش قال نمی شود زیرا خود را بازیچه نگاه همگان قرار داده است.
3) دور شدن از خداست. خداوندی که همیشه بار و باور ماست شایسته نیست که تکاه مهربان او را برای جلب نگاه دیگران از دست داد و بهشت او را با رفتارها، حرف ها، رابطه ها و نگاه ها و لبخندهایی که پاکدامنی و نجابت را نابود میکند معاوضه کرد.