جواب فعالیت بحث گروهی صفحه ۵۷ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم پیامدهای (نتایج و آثار) عدم مهار نفس از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- بر زبان آوردن سخنان زشت و علاقه به بد گویی پشت سر دیگران
2- ناتوانی در مهار خشم
3- میل به قانون شکنی
4- خوردن مال دیگران و حرص به جمع آوری ثروت
5- حسادت و میل به انتقام گرفتن

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.