جواب فعالیت در خانه صفحه ۲۳ کتاب تفکر و سبک زندگی دختران پایه هفتم چند نمونه از پیامد های فردی و اجتماعی بد حجابی و یا بی حجابی را بنویسید جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

فاطمه : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞