جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم پیام اصلی درس زندگی همین لحظه هاست چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما باید از وقت خود بهترین استفاده را ببریم افسوس گذشته را نخوریم و برای فرداهای نیامده نیز خیالبافی بی اساس نکنیم بلکه امروز را غنیمت بدانیم و در همین امرزو دانش رو فرا بگیرم و سعی کنیم کار های بزرگ انجام دهیم.