جواب فعالیت صفحه ۳۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم پیرمراد چه کسی بود و توضیه های او در مورد دانش آموزان رزمنده آن زمان چه بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.