جواب کار کلاسی صفحه ۵۱ کتاب کار و فناوری پایه هفتم پیشنهاد گروهی برای بسته بندی گردو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

پرنیا داودی : در گذشته از زره برای زخمی نشدن وشمشیر برای حمله کردن استفاده میکردند و در زمان حال از موشک ، توپ و تانک استفاده میکردند.