جواب فعالیت صفحه ۳۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی پیش از اختراع اتومبیل مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کرده اند و چه تفاوتی با وسایل امروزی داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اسب کالسکه, الاغ, قاطر. سرعت پایین تر, خستگی حیوان, عدم آلودگی محیط زیست.