جواب فعالیت صفحه ۲۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم پیش بینی کنید موادی که مصرف می کنیم یا با آنها سروکار داریم عنصرند یا ترکیب برای پیش بینی خود دلیل بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اکثر موادی که مصرف میکنیم ترکیب هستند تعداد عنصر ها در طبیعت 91 عنصر است در حالی که در اطراف ما بی شمار ماده وجود دارد که از ترکیب عناصر مختلف ایجاد شده اند.