ماجرای جریان جزئیات چالش ۱۰ سال قبل از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۰۹ چیست توضیحات کامل همراه با عکس و تصاویر از سایت نکس لود دریافت کنید.

ماجرای چالش ۱۰ سال قبل چیست

در فضای مجازی جدیدا بازیگران خارجی چالش ای به راه انداختند که عکس خود را در سال ۲۰۰۹ قرار داده و در سال ۲۰۱۹ عکس جدید خود را می‌گذارند و آن را با سال ۲۰۰۹ مقایسه می‌کنند جدید این چالش ۱۰ سال قبل وارد فضای مجازی ایران نشده از افراد بسیار زیادی عکس های خود را از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۹ قرار می دهند امیدواریم که این گونه چالش‌ها که بدون هیچ تفکری از غرب گرفته میشود جمع شود و ما برای خودمان و برای کشور خودمان چالش های جدیدی ایجاد کنیم.