جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا شاپرک باهمه فرق داشت . با او مهربان بود و او را «تروم عزیز» صدا کرده بود.