جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه هشتم توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در حالت عادی تعداد الکترون با پروتون برابر است پس اتم خنثی است.