جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی چهارم چرا از نظر شخصیت اصلی متن کتاب فروشی مانند بهشت بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون او عاشق کتاب و خواندن آن ها بود.