جواب فعالیت صفحه ۳۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا افراد نباید خودسرانه یا از راه دعوا و زدوخورد به حل اختلافات بپردازند مثالی بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ممکن است با آسیب رساندن به خود و دیگران سبب افزایش اختلافات و آشفتگی و بی نظمی شوند، برای مثال در مورد فعالیت شماره 4؛ اگر صاحب چک و فروشنده خودسرانه درگیر شوند ممکن است خسارت وارده از مبلغ چک هم بیشتر شود و اعتبار و آبروی فروشنده برود و صاحب چک از کار و زندگیش بماند.