جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۵۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زیرا قابلیت درست فکر کردن را نداشته و از هر تصمیمی که به ذهنش خطور می کند، پیروی کرده است و همچنین، انسان عجول گاهی با دوباره کاری رو به رو می شود و یا گاهی نیز ممکن است راهی برای جبران تصمیمش نباشد.

مهدی : زیرا وقتی دچار شتاب زدگی می شویم، نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و هر تصمیمی م یتواند یک اشتباه بزرگ باشد.