جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا اهل نماز بودن تا این حد در انتخاب دوست مهم دانسته شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانطور که در متن درس نیز ذکر شده است به یقین کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته او برای اقامه نماز بی توجه است، به ما و خواسته های ما نیز توجهی نخواهد کرد.