جواب درک مطلب صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون ایرانیان از پیروری ناامیدی و از شکست اندوهگین بودند و روزگار سختی بود و همچنین با تورانیان آشتی کردند.