چرا این همه زلزله در ایران به وقوع می پیوندند علت زلزله های پی در پی در ایران چه می باشد دلیل اصلی زلزله های مکرر در ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

دلیل و علت اصلی زلزله های زیاد در ایران

شاید شما هم حس کرده باشید که زلزله هایی که در ایران به وقوع می پیوندند بسیار زیاد شده است به طوری که دیگر قابل تحمل نمی باشد هر لحظه در یک نقطه از ایران و به خصوص در کرمان و کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگی ۶ و ۷ اتفاق می افتد دلیل اصلی این امر هنوز معلوم نیست ولی فصل پاییز امسال بیشترین زلزله ها را در طول تاریخ ایران داشتیم انشاالله همه زلزله ها به روال عادی خود برگردد و بتوانیم یک زندگی آرام را در کشور مشاهده کنیم.