جواب فعالیت صفحه ۸۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم چرا با آنکه کشور ایران از شمال و جنوب به دریاهای بزرگی راه دارد با مشکل کمبود آب مواجه است ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون اکثر مناطق ایران دارای آب و هوای خشک هستند و میانگین بارش سالیانه آن ها پایین است. به دلیل حضور رشته کوه البرز، ابرهای باران زا نمی توانند به قسمت های میانی کشور نفوذ کنند. همچنین الگوی مصرف در کشور ما بسیار بد است و فرهنگ در این زمینه بسیار پایین است.