جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا با اینکه در افغانستان بناهای تاریخی و مکان های دیدنی وجود دارد در این کشور گردشگری رونقی ندارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حدودا از سی سال پیش تا به حال مردم افغانستان جنگ های زیادی را دیده اند. ابتدا اشغال افغانستان توسط شوروی سابق سپس جنگ های داخلی و سپس ظهور طالبان و در ادامه اشغال شدن توسط نیروهای آمریکایی که باعث شده این کشور امنیت و ثبات اقتصادی نداشته باشد .به این دلایل در این کشور گردشگری رونقی ندارد.