جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۷ کتاب دین و زندگی پایه دهم چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا این دسته فقط به زبانی قبول دارند و این قبول داشتن باور قلبی ان ها نیست پس غرق در دنیا و هوس ها شده اند و فرقی با منکران معاد ندارند.