جواب تدبر کنیم صفحه ۲۷ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان ابتدایی چرا حضرت عیسی به آمدن پیامبر بعد از خود بسارت داده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. اجرای دستور خدا 2. ادامه ی هدایت مردم بعد از خود توسّط پیامبر بعدی 3. جلوگیری از سوء استفاده آدم های پلید 4. زنده نگه داشتن امید مردم درستکار.