جواب فعالیت صفحه ۱۴۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا حق حاکمیت بر انسان ها از آن خداست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون فقط خداوند است که همه موجودات و انسان ها و کانات را خلق کرده، پس فقط اوست که می تواند بر انسان ها حکومت کند، چون مالک کل هستی است.