جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۲۵ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا خداوند حتی در زمان پیامبر و با وجود حضور ایشان عده ای را تشویق به فراگیری علم دین می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا در زمان ایشان نیز مرمانی در شهرهای دوردست بودند و به ایشان دسترسی نداشتند و نمی توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند، بنابراین طبق دستور قرآن کریم لازم بود که گروهی از مردم وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و قوانین اسلام را به مردم بیاموزند.