جواب خودارزیابی صفحه ۸۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا دانش آموزان از نصیحت کردن امام خودداری کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانش آموزان برای امام نوشتند: «ما شما را نمی توانیم نصیحت کنیم زیرا شما بزرگوارید و از همه ی گناهان به دورید. شما آن امام بت شکنی هستید که مدت چهل سال است نماز های شبتان ترک نشده».