جواب پرسش صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا دیوارها با ضخامت های متفاوت ساخته میشوند هر کدام از انواع دیوار ها از نظر ضخامت در کجا کاربرد دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دیوارهای 11 و نیم سانتی متری را دیوارهای جدا کننده و تقسیم می نامند و در برابر فشار تاب مقاومت ندارند و دیوارهای 22 سانتی متری را دیوار نیمه باربر و دیوارهای 30 سانتی متری و بیشتر را دیوارهای باربر می نامند.
دیوارها بر اساس ضخامتی که دارند کاربردهای متفاوتی نیز دارند که از آنها می توان در محل های مختلف استفاده نمود مانند :
ساختن دیوار باربر جهت نگه داشتن وزن سقف و طبقات بالا.
دیوار 45 سانتی جهت ساختن ستون های باربر.
جهت ساخت فونداسیون دیوارها.
دیوارهای جداکننده و غیر باربر.
گاهی به صورت حصارکشی اطراف زمین و باغ.
گاهی بصورت نماسازی های مختلفی از آن ها استفاده می شود.

علی طالبی : دیوار ها بر حسب نوع کاربرد به دو دسته باربر و غیر باربر تقسیم می شوند. دیوار باربر به دیواری گفته می شود که ضخامت آن بیشتر از سایر دیوار هاست و وزن سقف و طبقات بالا را تحمل می کند. دیوار غیر باربر به دیواری گفته می شود که ضخامت کمتری دارد و وزنی را تحمل نمی کند وظیفه آن فقط جدا کردن قسمت های مختلف ساختمان است مانند دیوار اتاق که فضای راهرو را از اتاق جدا می کند..