جواب قلمرو فکری صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم چرا رستم از رهام برآشفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل فرار رهام از صحنه نبرد و چون او اهل خوشگذرانی و شراب خواری است و مرد جنگ نیست.