جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا ساسانیان مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و هند با روم (اروپا) می شدند و از این کار چه هدفی داشتند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) برای سود بردن ایران از این تجارت.
2) تبدیل ابریشم به پارچه و سپس صادرات آن به روم و غرب .
3) صادرات ابریشم خام توسط بازرگانان ایرانی.
4) ارتباط بیشتر ایرانیان با غرب.