جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا شاعر می گوید فصل غریبی سر آمد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا امام رضا (ع) در شهر خراسان بیگانه و تنها نیست و هر سال میلیون ها زار دارد که آنها نیز به نوبه خود در آن شهر غریب هستند.