جواب درک مطلب صفحه ۷۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم در واقع آرامش و آسایش ما به خاطر نور شهداست.

نویسنده :‌چون شهید مانند شعم میسوزد و جان را فدا میکند و خود کمکم اب میشود و شعم هم همینطور.