جواب درک مطلب صفحه ۴۷ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم چرا طوطی از بازرگان خواست از احوالش برای دوستانش بگوید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا راه رهایی از قفس و آزادی را از آن ها بیاموزد.