جواب تفکر در حدیث صفحه ۶۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا مراسم غدیر همزمان با بزرگترین اجتماع مسلمانان برگزار شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا در اجتماع 120 هزار نفره (حجه الوداع) تعداد به قدری بالاست که دیگر کسی نمی تواند این اتفاق و این حدیث را زیر سوال ببرد و همین عانل باعث شده که این حدیث از جهات معنوی و لفظی قوی ترین حدیث در میان شیعه و اهل سنت باشد.