جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم چرا مرجع تقلید باید عادل و زمان شناس باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : عادل باشد تا مورد اعتماد مردم باشد. زمان شناس باشد تا بتواند احکام دین را متناسب با نیاز های روز استخراج کند.