جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشتن بازرگانان مغول در اترار توسط غایرخان، جنگ طلبی مغول ها مشکلات اقتصادی مغول ها و تحریک مغول توسط حاکم عباسی به حمله ی به ایران به دلیل دشمنی وی با خوارزمشاه.

دینا : کشتن بازرگانان مغول در اترار توسط غایر خان .مشکلات اقتصادی مغول ها و تحریک مغول ها توسط حاکم عباسی به ایران حمله کردند.