جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چرا مورچه در قضاوت خود دچار اشتباه شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : قضاوت بر اساس ظاهر و بدون علم و اگاهی سرانجامی جز اشتباه و قضاوت نادرست ندارد.