جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون مورچه اهل قناعت بود و به خود متکی بود و به دست آوردن روزی توسط خود حتی به سختی را از صد گنج بهتر می دانست.

فاطیما : چون مورچه اهل قناعت بود و میگفت که این رنج ها سال ها است که همراه من است..