جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا می گویند وقت از طلا گران بهاتر است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا با صرف وقت و انرژی می توان طلا به دست آورد اما وقت و زمانی که از دست برود ردا دیگر حتی با طلا نمی توان خرید و به دست آورد.