جواب فکر کنید صفحه ۶۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای کاهش سرعت و جلوگیری از اصابت و برخورد شدید هواپیماهای جنگی با زمین.
نازنین : جریان هوا هنگام برخورد با چتر در کم کردن سرعت هواپیما نقش بسیار مهمی دارد.

آژین اسدی : چون نیروی مقاومت هوا کمتر می شود و هواپیما زود تر می ایستد.

محمد امین جلیلی :‌برای کم کردن نیروی اصطکاک بر هواپیما های جنگی و جلوگیری از برخورد شدید آنها با زمین.

وحید محمودی : باعث میشود سرعت هواپیما کم بشود تا به جسمی یا جایی برخورد نکند.

یاسمن ارجمندی : چون نیروی مقاومت هوا چتر کمک می کند که حرکت آن کمتر و آهسته تر شده و راحت تر فرود آید.

اولدوز : چتر نوعی ترمز برای هواپیماهای جنگی است باز کردن این چتر هنگام نشستن باعث کاهش سرعت میشود.

ناشناس : چتر نوعی ترمز برای هواپیما های جنگی است باز کردن این چتر هنگام نشستن باعث کاهش سرعت میشود و نیروی مقاومت بیشتر است ⛱.